Tandställning  

Tandställning
Tandställning startsida
Tandställning vuxen
Tandställningsalternativ för vuxna
Raka tänder utan tandställning
Mirakel eller framtidens tandreglering?
Natt-tandställning
Natt-tandställning, aktivator och retainer
Tandställning barn
Behöver ditt barn verkligen tandställning?
Tandreglering risker
Riskerna med tandreglering du kanske inte kände till
Tandställning ont
Måste tandställning göra ont?
Tandställning före efter
Var kritisk till före och efter-bilder
Tandställning räls
Nya generationens räls gör stor skillnad
Dra ut tänder tandställning
Dra ut tänder för tandställning är föråldrat
Estetisk tandvård
Snygga tänder på rätt sätt
Käkoperation
Tips inför käkoperationen
Sneda tänder
Varför får man sneda tänder och vad gör man åt det?
Barns tänder
Ställ själv diagnos på ditt barns tänder
Fina tänder
Fina tänder till vilket pris som helst?
Bettfel
Varför får man bettfel och sneda tänder?
Överbett tandställning
Hur blir det sen?
Överbett behandling
Få rätt behandling för ditt överbett
Trångställning
Behandla trångställning på rätt sätt
Tandställning - min historia
Stampes stora miss
Tandställning - patientberättelser
Läsarnas egna berättelser
Tandställning på engelska
Tandreglering engelsk ordlista
Tandställning länkar
Utmärkta länkar om tandställning

Trångställning


Trångställning kallas det när det är för trångt för tänderna i käken. En trångställning uppstår vanligtvis för att käken är underutvecklad. Tänderna bär inte skulden till att de inte får plats utan det är själva käken som är för liten.

Det är bättre att behålla en trångställning än att behandla den på fel sätt. Läs mer under sneda tänder.
Trångställning kan leda till… vadå?

De fysiska hälsomässiga argumenten för att åtgärda sneda tänder har av många tandreglerare påståtts vara att det blir lättare att hålla rent och alltså skulle motverka t.ex. karies och tandlossning (parodontit). Just detta gjorde Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering en undersökning av i oktober 2005. De verkade inte kunna hitta några starka argument för att detta skulle stämma. Citat:

"Flera prioriteringsindex utgår ifrån att det finns ett samband mellan trångställda tänder och plackretention vilket skulle öka risken för kariesskador och parodontit.

[…]

Frågeställning:

Kan obehandlade bettavvikelser leda till ökad förekomst av kariesskador och/eller parodontit?

[…]

Resultat:

Två studier med medelhögt bevisvärde om samband mellan trångställningar och kariesskador har inkluderats. Hos 176 danskar i åldern 30–39 år utfördes en kariesundersökning som jämfördes med motsvarande undersökning gjord på samma individer 20 år tidigare. Ingen skillnad i kariesutveckling vid jämförelse mellan individer med eller utan bettavvikelser kunde konstateras, inte heller om man specifikt jämförde de med och utan trångställning.

[...]

Vid jämförelse av parodontal fästeförlust mellan obehandlade individer och patienter som fått ortodontisk behandling förelåg inte några skillnader mellan grupperna.

[…]

Personer med bettavvikelser har inte fler kariesskador än de som har normalbett (Evidensstyrka 3).

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att avgöra om det finns ett samband mellan bettavvikelser och parodontit."

Ett annat rent fysiskt hälsomässigt argument för åtgärdande av hörntänder som kommer upp på fel sätt var:

"Om överkäkens hörntänder före sitt frambrott har ett felaktigt läge i käkbenet ökar risken för att de under sin framväxt skadar framtändernas rötter."

Om man väljer tandställning ska man däremot tänka på att retentionstrådar som många får på baksidan av tänderna gör det mycket svårare att hålla rent och det i sig kan leda till tandlossning.