Tandställning  

Tandställning
Tandställning startsida
Tandställning vuxen
Tandställningsalternativ för vuxna
Raka tänder utan tandställning
Mirakel eller framtidens tandreglering?
Natt-tandställning
Natt-tandställning, aktivator och retainer
Tandställning barn
Behöver ditt barn verkligen tandställning?
Tandreglering risker
Riskerna med tandreglering du kanske inte kände till
Tandställning ont
Måste tandställning göra ont?
Tandställning före efter
Var kritisk till före och efter-bilder
Tandställning räls
Nya generationens räls gör stor skillnad
Dra ut tänder tandställning
Dra ut tänder för tandställning är föråldrat
Estetisk tandvård
Snygga tänder på rätt sätt
Käkoperation
Tips inför käkoperationen
Sneda tänder
Varför får man sneda tänder och vad gör man åt det?
Barns tänder
Ställ själv diagnos på ditt barns tänder
Fina tänder
Fina tänder till vilket pris som helst?
Bettfel
Varför får man bettfel och sneda tänder?
Överbett tandställning
Hur blir det sen?
Överbett behandling
Få rätt behandling för ditt överbett
Trångställning
Behandla trångställning på rätt sätt
Tandställning - min historia
Stampes stora miss
Tandställning - patientberättelser
Läsarnas egna berättelser
Tandställning på engelska
Tandreglering engelsk ordlista
Tandställning länkar
Utmärkta länkar om tandställning

Barns tänder


Följande text gäller främst barns tandgård och bett och hur man kan upptäcka avvikelser i ett tidigt skede för att förhindra tandställning. Genom att ingripa i ett tidigt läge kan man åstadkomma snabbare, bättre och mer hållbara resultat med hjälp av mindre obehagliga behandlingar. Barnet bör få hjälp medan det växer. Många av de traditionella tandregleringsbehandlingar som används i Sverige idag har risker och kan t.o.m. förvärra det befintliga problemet (mer information om detta i andra sektioner på denna hemsida). Du som förälder bör läsa på och söka information på egen hand.

Enligt en undersökning gjord 2005 av Statens Beredning för medicinsk utvärdering fick vart fjärde barn och ungdom i landet tandreglering. Bettfel är med andra ord mycket vanligt men uppkomsten av dem kan faktiskt i många fall förhindras. Att bara göra tänderna raka löser i många fall inte de underliggande problemen eftersom käkarnas form och storlek är avgörande för tändernas läge.

I SBU:s artikel står även att läsa att: "Tandreglering påbörjas ofta i 12–14-årsåldern, då alla permanenta tänder har kommit fram och barnet anses vara tillräckligt moget för att kunna vara med och bestämma." Detta är beklagligt. Vid en så hög ålder är det många gånger för sent att påverka käkarna. Vänta inte på att få hjälp från Landstinget utan ta kommando medan du själv kan!
Varningstecken för barns tänder

Följande lista har jag hämtat från en hemsida som handlar om biologisk och homeopatisk tandvård. Den säger att 90% av skelettet utvecklas innan åtta års ålder. Tänderna är bara toppen av ett isberg – det är den stora grunden vi måste bry oss om först och främst, nämligen käkarna och kraniet.

Dessa punkter kan vara ett sätt att upptäcka ett kommande problem i tid. Filosofin att "det kanske löser sig om några år" är i de flesta fall förkastlig.

  • Om det inte finns några mellanrum mellan mjölktänderna är det ett säkert tecken på att det kommer att bli trångt när de permanenta tänderna kommer upp.
  • Om barnet förlorar en kindtand innan sex års ålder och inga åtgärder sätts in kommer de andra tänderna att flytta sig mot tomrummet och inte kunna lämna plats för de kommande permanenta tänderna.
  • Om du ser en glugg mellan framtänderna i över- och underkäken när barnet biter ihop är chansen stor att barnet har en felaktig sväljteknik där tungan trycker på tänderna.
  • Slitna framtänder är ett tecken på att barnet har problem med tandgnissling eller att underkäken vill komma längre fram men hindras av överkäken som är för liten.
  • Att gnissla tänder på natten kan vara ett tecken på otillräckliga luftvägar, oftast p.g.a. att underkäken är för långt bak.
  • Stora, utstående tänder på åttaåringar betyder sällan att tänderna i överkäken är för långt fram utan snarare att underkäken inte vuxit ikapp.
  • Det är inte normalt att små barn snarkar och det beror ofta på att luftvägarna inte är fria p.g.a. polyper, tonsiller och/eller en underutvecklad underkäke.
  • Återkommande öronsmärta eller överdrivet öronvax hos barn kan bero på att underkäken sitter för långt bak och trycker på käkleden och örat.
  • Barn som andas genom munnen är mottagliga för käkavvikelser. Det kan bero på allergier, förstorade tonsiller och polyper eller något annat som täpper till de övre luftvägarna. Det skapar en vana – ansiktsmusklerna förlorar sin goda form och munnen förblir hela tiden öppen. Detta kan leda till att överkäken blir för smal, trångt för tänderna och en underkäke som inte växer framåt nog mycket. Ett barn som andas genom munnen tenderar att utveckla ett deformerat kranie, trångställning och bettfel. Att barnets läppar alltid är torra oavsett årstid kan vara ett tecken på munandning.På hemsidan FaceFocused kan man mäta avståndet mellan barnets nästipp och framtänderna för att se om det finns risk för att ansiktet håller på att växa fel. Notera att varningstecknet gäller ett alltför långt avstånd! Utstående tänder är lite av en synvilla – det är ett problem som ofta uppstår när detta avstånd blir för långt och hakan hamnar för långt bak. När kraniet växer fel på det här sättet, växer det nämligen nedåt.

Ett annat varningstecken på att munnen är för liten och att tänderna inte kommer att få plats är att tungan verkar för stor för munnen och syns väldigt mycket eller att barnet hänger med den utanför munnen.

Även barns tänder som växer i gommen, "eye tooth" på engelska, kan i många fall förhindras om man tar tag i problemet tidigt.

Låt dig inte luras av att detta skulle vara enbart kosmetiskt eller på något sätt utseendefixerat utan ett balanserat ansikte leder till bättre andning och färre spänningar i ansikte, huvud, nacke och t.o.m. rygg. Hälsa och estetik hör ihop.

Raka tänder är en sak men om inte käkarna är i balans kommer problemet att finnas kvar vilket kan leda till problem som är långt värre än förslitningar av tänder och utseendekomplex. Välj aldrig raka tänder framför hälsa, välj ett balanserat ansikte som både är vackert och hälsosamt. Tror du att det finns risk för att ditt barn kommer att utveckla bettfel, läs mer under tandställning barn.